image description

קרן הפנסיה של ישראל

זוכת מכרז
משרד האוצר

הצטרפו היום ותיהנו מדמי ניהול מהנמוכים ביותר בשוק

להצטרפות ולמידע נוסף בחרו את המסלול שלכם:
  • image description דמי ניהול בשיעור של 0.05% מהצבירה ו2.49% מההפקדות
  • image description צפי להגדלת החיסכון לגיל פרישה בעשרות ואף מאות אלפי שקלים
  • image description שיעור דמי הניהול הינו קבוע לעשר שנים